Voor wie?

Connect2Grow is geschikt voor zwangeren en hun partners (indien betrokken) in complexe omstandigheden en bij wie zorgen zijn om de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van: medische complicaties of ernstige ziekte bij de moeder en/of het ongeboren kindje, ernstige psychische klachten, complexe psychosociale omstandigheden, verslaving, tienerzwangerschap, verstandelijke beperking en voorgeschiedenis met trauma. 

Voorwaarde om deel te nemen is dat de ouder(s) in de gemeente Rotterdam wonen.
Verder zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.