Voor wie?

Connect2Grow is geschikt voor zwangeren en hun partners (indien betrokken) met psychische problemen en/of (vroegkinderlijk) trauma.

Voorwaarde om deel te nemen is dat de ouder(s) in de gemeente Rotterdam wonen.
Verder zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.