Onze doelen

Met het project Connect2Grow wordt ingezet op:

* Het herkennen van risicofactoren voor een ernstig bedreigde ouder-kindrelatie tijdens de zwangerschap.

* Het in zorg krijgen en houden van ouders met complexe zorgafstemmingsvragen rondom de bedreigde ouder-kindrelatie.

* Het integreren en afstemmen van bestaande zorg- en verwijsstructuren rondom de al tijdens de zwangerschap bedreigde ouder-kindrelatie.

* Het borgen van pre- naar postnatale continuïteit van zorg rondom de ouder-kindrelatie.

* Het bijeenbrengen en delen van bestaande expertise over de bedreigde ouder-kindrelatie middels een expertisecentrum.