Waarom Connect2Grow?

Je bent in verwachting en je krijgt daarom zorg van een verloskundige en/of dokter. De tijd om uitgebreid stil te staan bij de binding tussen jou en je (aanstaande) kind is er niet altijd, terwijl we vanuit onderzoek en ervaring weten dat dit juist belangrijk is. Daarnaast spelen soms omstandigheden een rol die het extra moeilijk maken. Je hebt bijvoorbeeld te maken met psychische klachten, veel stress, tienerzwangerschap of moeite met het begrijpen van dingen. Doordat er zoveel kansen liggen in een goede band met je baby willen we daar samen met jou wat vaker bij stil staan. Binnen het project Connect2Grow zijn hier verschillende momenten en manieren voor, zoals (korte) extra contactmomenten, vragenlijsten en (op indicatie) interviews en/of video-observatie. Wanneer je een partner hebt, betrekken we deze graag zoveel mogelijk bij. Verder behouden we het contact tot je kindje één jaar oud is.