Toolkit Connect2Grow

Voor het in kaart brengen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, heeft Connect2Grow een toolkit ontwikkeld. Met deze toolkit kunnen professionals in hun dagelijkse praktijk aan de slag. De toolkit geeft handvatten voor het signaleren, triageren en het diagnosticeren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie bij (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden. Met name met betrekking tot (aanstaande) ouders met psychiatrische problematiek en/of (vroegkinderlijk) trauma. De toolkit biedt eveneens suggesties voor in te zetten interventies.

Signalering ouder-kindrelatie

Het signaleren van een (verwachte) zorgelijke of gespannen ouder-kindrelatie, kan met name worden gedaan door professionals in de geboortezorg, zoals verloskundigen en gynaecologen. Daarnaast kunnen ook andere professionals die werken met (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden een signalerende functie hierin hebben. Bekijk en download hier de Handreiking Signalering (verwachte) kwaliteit ouder-kindrelatie met de daarbij behorende stappenplannen.

Bekijk en download hier de folders voor professionals Het belang van een optimale ouder-kindrelatie en De impact van psychiatrische problemen bij (aanstaande) ouders op de ouder-kindrelatie.

Om deze informatie met (aanstaande) ouders te kunnen bespreken, kun je gebruik maken van de praktische info-sheet voor ouders: Elementen ouder-kindrelatieBelang ouder-kindrelatie en Contact maken tijdens de zwangerschap. Bekijk en download deze info-sheets hier. 

Triage ouder-kindrelatie

Na signalering van een (verwachte) zorgelijke of gespannen ouder-kindrelatie, vindt triage plaats. In de praktijk zal triage met name gedaan kunnen worden door professionals in de geboortezorg, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, gezinscoaches en medewerkers binnen wijk- en jeugdteams. Bekijk en download hier de Handreiking Triage (verwachte) kwaliteit ouder-kindrelatie.

Aanvullende diagnostiek ouder-kindrelatie en in te zetten interventies

Na triagering van een (verwachte) zorgelijke of gespannen ouder-kindrelatie, kan het zijn dat er aanvullende diagnostiek nodig is. Daarnaast zijn er verschillende interventies die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de ouder-kindrelatie. Bekijk en download hier de Handreiking Diagnostiek en interventies ter ondersteuning van de ouder-kindrelatie.

Wanneer (aanstaande) ouders neerslachtige gevoelens ervaren, is het goed deze met hen bespreekbaar te maken. Zowel met (aanstaande) moeders als met (aanstaande) vaders. Hierbij kun je gebruik maken van de praktische info-sheets Donkere wolken vrouw en Donkere wolken man. Bekijk en download deze info-sheets hier

Informatiefilmpjes vragenlijsten

De volgende vragenlijsten kunnen worden ingezet voor het evalueren en monitoren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Bekijk de korte informatiefilmpjes.

Adverse Childhood Experiences​ (ACE)

The Edinburgh (Postnatal) Depression Scale​ (EPDS)

The Experiences in Close Relationships Questionnaire - Revised​ (ECR-R)

Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire​ (WDEQ)

Perceived Stress Scale​ (PSS)

PTSD Checklist for the DSM-5​ (PCL-5)

Postpartum Bonding Questionnaire​ (PBQ)

Paternal Antenatal Attachment Scale (PAAS)

Maternal Antenatal Attachment Scale​ (MAAS)

Jeugd Trauma Vragenlijst​ (JTV)

Dutch General Self-Efficacy Scale​ (GSES)

Opvoedingsbelastingsvragenlijst​ (OBVL)