Voor de zwangerschap

Voordat je zwanger bent zijn al een aantal verschillende instanties die je kunnen helpen.

Voor algemene voorlichting over je kinderwens en zwangerschap, kun je terecht bij jouw eigen huisarts of een verloskundigen praktijk bij jou in de buurt. Verschillende omstandigheden kunnen de reden zijn waarom je vragen of twijfels hebt over je (mogelijke) zwangerschap of waarbij je al voor de zwangerschap graag hulp zou willen hebben.  

Heb je sociale problemen? Dan kun je altijd terecht bij je eigen huisarts of jouw wijkteam

Voor vragen over zwangerschap en verslaving en hulp bij stoppen met gebruik van alcohol en drugs kun je terecht bij het Meldpunt Zwangeren van Antes. Zij zullen je ondersteunen in jouw lichamelijke en psychische gezondheid, jouw sociale situatie en de voorbereidingen voor het ouderschap. Ook kun je terecht op de verloskunde poli van het Erasmus MC

Ben je op zoek naar begeleiding tijdens de zwangerschap bij een psychiatrische aandoening? Veel verschillende instellingen bieden hiervoor zorg op maat. Je kunt onder andere terecht bij Antes, GGZ Delfland, Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie, Fivoor of Mentaal Beter. Voor gespecialiseerde zorg bij persoonlijkheidsstoornissen kun je terecht bij de Viersprong. Voor zorg gespecialiseerd in systeemtherapie en zorg gericht op het verbeteren van de partnerrelatie bij psychische problematiek kun je terecht bij Molemann mental health. Heb je moeite met het vinden van passende geestelijke gezondheidszorg? 1nP kan je hierbij helpen om de juiste behandelaar te vinden voor jouw behandelvraag. Het Erasmus MC biedt in het ziekenhuis ook verschillende behandelingen aan. Hiervoor kun je terecht bij de poli Zwangerschapspsychiatrie.

Wanneer je een verstandelijke beperking hebt kun je terecht bij ASVZ, Middin, Pameijer of MEE Rotterdam.

Ben je dak- of thuisloos, dreig je dit te worden, of ben je hier bang voor? Hiervoor zijn verschillende opvangplekken voor zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.  
Bij het Leger des Heils is een speciale opvang beschikbaar voor vrouwen, aanstaande moeders en vrouwen van 18 tot en met 23 jaar met kinderen. Hier krijgen vrouwen een eigen kamer en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Samen met jou gaan ze aan de slag met inschrijvingen bij de gemeente, het aanvragen van een uitkering en het zoeken naar werk of een opleiding en een eigen plekje voor jou en je (toekomstige) kindje. Ook kunnen ze jou helpen bij het zoeken naar kinderopvang of een school voor je kindje.   
Het Babyhuis kan een woonruimte en begeleiding bieden. Begeleid wonen is hier mogelijk tijdens de laatste periode van je zwangerschap en in de periode na de bevalling. Zij werken met jou aan de hechting tussen jou en je baby. Uiteindelijk is het doel dat je zelfstandig kan wonen in een veilige omgeving. Het intensieve begeleidingsprogramma leert je ook opvoedvaardigheden, leef structuren voor jou en je kind, zelfredzaamheid en over de organisatie van financiën en huisvesting. 
Timon biedt begeleid wonen aan voor jonge (toekomstige) moeders. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ouder zijn dan 16 jaar. In het complex wonen meerdere jonge moeders bij elkaar, met ieder een eigen kamer of appartement. Om het complex heen wonen ook mensen bij wie je terecht kunt. Hier word je geleerd zelfstandig te wonen en je kindje op te voeden. Hier ben je wel zelf verantwoordelijk voor inkomen om je huur en boodschappen te betalen, maar bij het vinden van werk of een opleiding krijg je hulp.  
Ook Enver biedt oplossingen voor jongeren (23 jaar of jonger) die geen veilig thuis hebben. Dit kan in combinatie met begeleiding of behandeling. Bij Enver kies je zelf iemand uit die jouw mentor wordt. Samen met de belangrijke personen in je leven wordt gekeken wat er moet gebeuren.  

Heb je vragen over het voorkomen van een zwangerschap? Dan kun je terecht bij het programma Nu Niet Zwanger van de GGD.