Tijdens de zwangerschap

Wanneer je zwanger bent krijg je verschillende vormen van begeleiding. Je kunt ook behoefte hebben aan extra begeleiding, hulp, informatie, of een instantie waar je terecht kunt met vragen over je aanstaande ouderschap en het opbouwen van een goede relatie met je kindje.  

Er zijn verschillende standaard momenten waarbij je contact hebt met een verloskundige van de verloskundigen praktijk waar jij je hebt aangemeld. Tussen 8 en 12 weken zwangerschap vindt daar een intake plaats en tussen 30 en 36 weken zal nog een gesprek plaatsvinden. Verder zijn tussendoor controles om te kijken hoe het met je ongeboren kindje gaat. Je kunt vrijwel alles waar je tegenaan loopt of waar je vragen over hebt bij jouw verloskundige kwijt. Zij kunnen meer vertellen over de bevalling, de kraamperiode en je vragen over borstvoeding beantwoorden. Verder kun je al voor de bevalling een afspraak met hen maken voor een bezoek bij jou thuis. Wanneer zij je niet kunnen helpen of niet direct de antwoorden op jouw vragen hebben, kunnen ze je wel helpen om contact te leggen met de juiste personen hiervoor. 

Zou je graag extra steun of begeleiding van iemand willen ontvangen tijdens jouw zwangerschap? Dan kun je terecht bij Moeders van Rotterdam. Zij hebben een breed aanbod aan hulp en informatie. Zo kunnen zij helpen via huisbezoeken, voorlichting op hun website, dagboeken die zij beschikbaar stellen en andere zorg op maat. Moeders van Rotterdam werkt samen met veel andere organisaties en instanties, zoals het CJG, Home Start en het Erasmus MC. 

Heb je vragen over je aanstaande ouderschap en de opvoeding van jouw kind? Hiervoor kun je terecht bij het CJG. Zij organiseren onder andere groepsbijeenkomsten voor zwangeren en bieden digitale ondersteuning aan waar je direct aan iemand jouw vragen kan stellen of informatie kunt krijgen. Zo kun je met je partner gebruik maken van Ouderteam.nu. Hier worden ouders geholpen in hun voorbereidingen op het aanstaande ouderschap. In online sessies helpen zij bijvoorbeeld met het begrijpen van elkaars verwachtingen en helpen zij met communicatie oefeningen.  

Stevig Ouderschap biedt begeleiding voor toekomstige ouders en nieuwe ouders. Zij bieden extra ondersteuning en mogelijkheden om te praten over je eigen jeugd en je huidige situatie. De begeleiding vindt plaats in de vorm van huisbezoeken van een jeugdverpleegkundige. 

Zoek je iemand die jou kan helpen met het verminderen van stress en het vergroten van jouw zelfredzaamheid? In jouw eigen wijk kun je geholpen worden door het wijkteam. Zij kunnen je helpen met veel verschillende problemen en maken hiervoor zorg op maat.

Voor vragen over borstvoeding zijn veel mensen bij wie je terecht kan. Je kunt altijd vragen stellen aan jouw verloskundige en de kraamzorg. Wanneer zij niet direct jouw vragen kunnen beantwoorden kunnen zij je vervolgens doorverwijzen naar een lactatiespreekuur van je verloskundigen praktijk of van het CJG. Heb je een verstandelijke beperking en wil je graag ondersteuning bij het geven van borstvoeding? Hiervoor heeft ASVZ een dagboek dat jou kan helpen met alles bijhouden.
Gebruik je medicijnen en heb je vragen over borstvoeding in combinatie met het gebruik van medicijnen? Je kan deze vragen meestal stellen aan jouw verloskundige. Slik je medicijnen voor een psychiatrische aandoening? Dan kun je de vragen stellen aan jouw psychiater, Antes GGZ of Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie.

Ondervind je huiselijk geweld? Stichting Arosa kan jou hierbij helpen. Zij kunnen helpen met het stoppen van het geweld en bieden van opvang wanneer het niet stopt. Ook na het stoppen van het geweld kunnen zij hulp bieden, zowel thuis als in de opvang. Zij helpen jou bij het weer opbouwen naar een veilig en zelfstandig bestaan, via onder andere cursussen in groepsverband en individuele trajecten. Ook bieden zij specifieke ondersteuning bij de opvoeding en hulp in het ouderschap na geweld.

Heb je zelf problemen met agressie of gewelddadig gedrag? Fivoor kan jou hierbij hulp bieden en helpen voorkomen dat je terugvalt in het probleemgedrag. Zij bieden zowel individuele- als groepsbehandelingen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het begrijpen van jouw gedachtes, het veranderen van jouw gevoel en de reactie die deze gedachtes uitlokken en het leren omgaan met jouw agressie.  

Ben je verslaafd of verslaafd geweest aan alcohol of harddrugs? Voor behandeling van je verslaving en het voorkomen dat je weer gaat gebruiken kun je terecht bij Antes GZ. Zij helpen graag met het zorgen voor een zo goed mogelijke start van het leven van jouw kindje en stellen hier samen met jou doelen voor. Zij zullen ondersteuning bieden in jouw lichamelijke en psychische gezondheid, jouw sociale situatie en de voorbereidingen voor het ouderschap.   

Voor zorg in het ziekenhuis en begeleiding rondom de bevalling kun je vanaf 36 weken zwangerschap terecht in het Erasmus MC.  
U kunt ook terecht bij Brijder Kliniek Ouder en Kind. In deze gezinskliniek wordt gefocust op uw herstel en het zelfstandig en veilig leren leven met je kindje gedurende een opname van maximaal 6 tot 8 maanden. Op de afdeling Ouder en Kind kun je worden opgenomen vanaf 34 weken zwangerschap. Voor die tijd kun je geholpen worden op een andere afdeling van Brijder.  

Ben je op zoek naar begeleiding tijdens je zwangerschap bij een psychiatrische aandoening? Veel verschillende instellingen bieden zorg op maat. Je kunt onder andere terecht bij Antes, GGZ Delfland, Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie, Fivoor of Mentaal Beter.
Voor gespecialiseerde zorg bij persoonlijkheidsstoornissen kun je terecht bij de Viersprong
Voor zorg gespecialiseerd in systeemtherapie en zorg gericht op het verbeteren van de partnerrelatie bij psychische problematiek kun je terecht bij Molemann mental health.
Heb je moeite met het vinden van passende geestelijke gezondheidszorg? 1nP kan hierbij helpen de juiste behandelaar te vinden voor jouw behandelvraag.  
Het Erasmus MC biedt in het ziekenhuis ook verschillende behandelingen aan. Bij de dagbehandeling word je één dag per week behandeld in het Erasmus MC gedurende jouw zwangerschap. Indien nodig kun je in het Erasmus MC ook opgenomen worden en kan ook jouw bevalling daar plaatsvinden. 
Ook Antes heeft behandelmogelijkheden waarbij je opgenomen kan worden.  

Heb je een (lichte) verstandelijke beperking? Dan kun je voor extra ondersteuning terecht bij verschillende organisaties. Zij bieden allemaal zorg op maat tijdens de zwangerschap. Dit betekent dat ze kunnen helpen met wat jij nodig hebt, zoals samen kijken naar wat er allemaal nodig is voor het kindje, overzicht houden in de kosten die erbij komen kijken en het bijhouden van de zwangerschap in een zwangerschapsboek. Kijk bij: ASZV, Middin, Pameijer of MEE Rotterdam

Ben je dak- of thuisloos, dreig je dit te worden, of ben je hier bang voor? Er zijn verschillende opvangplekken voor zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.  
Bij het Leger des Heils is een speciale opvang voor vrouwen, aanstaande moeders en vrouwen van 18 tot en met 23 jaar met kinderen. Hier krijgen vrouwen een eigen kamer en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Samen met jou gaan ze aan de slag met inschrijvingen bij de gemeente, het aanvragen van een uitkering en het zoeken naar werk of een opleiding en een eigen plekje voor jou en je (toekomstige) kindje. Verder kunnen ze helpen bij het zoeken naar kinderopvang of een school voor je kindje.   
Het Babyhuis kan een woonruimte en begeleiding bieden. Begeleid wonen is hier mogelijk tijdens de laatste periode van je zwangerschap en in de periode na de bevalling. Zij werken met jou aan de hechting tussen jou en je baby en hebben als uiteindelijk doel dat je zelfstandig kan wonen in een veilige omgeving. Het intensieve begeleidingsprogramma leert je ook opvoedvaardigheden, leef structuren voor jou en je kind, zelfredzaamheid en organisatie van je financiën en huisvesting. 
Timon biedt begeleid wonen aan voor jonge (toekomstige) moeders. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ouder zijn dan 16 jaar. In het complex wonen meerdere jonge moeders bij elkaar, met ieder een eigen kamer of appartement. Om het complex heen wonen ook mensen bij wie je terecht kunt. Hier word je geleerd zelfstandig te wonen en je kindje op te voeden. Hier ben je wel zelf verantwoordelijk voor inkomen om je huur en boodschappen te betalen. Bij het vinden van werk of een opleiding krijg je hulp.  
Ook Enver biedt oplossingen voor jongeren (23 jaar of jonger) die geen veilig thuis hebben. Dit kan in combinatie met begeleiding of behandeling. Bij Enver kies je zelf iemand uit die jouw mentor wordt. Samen met de belangrijke personen in je leven, wordt er gekeken wat er moet gebeuren.