Connect2Grow is een programma om de ouder-kindrelatie te versterken al vanaf de zwangerschap

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling en de gezondheid van het (ongeboren) kind. De ouder-kindrelatie begint al tijdens de zwangerschap.

Hoe verbetert het gebruik van het programma Connect2Grow de ouder-kindrelatie?

 • Connect2Grow geeft informatie over wat belangrijk is voor een goede ouder-kindrelatie en waarom.
 • Zorgverleners staan binnen Connect2Grow naast ouders: samen kijken jullie naar het (aanstaande) ouderschap.
 • Met elkaar vormen jullie een team.
 • En jullie bekijken samen wat er nodig is om een goede ouder-kindrelatie op te bouwen met jullie (aanstaande) kind.
 • Daarbij krijgen jullie als ouders feedback over de ouder-kindrelatie, aan de hand van vragenlijsten.
 • En kunnen jullie uitleg, tips en tricks krijgen over de opbouw van de ouder-kindrelatie.
 • Connect2Grow brengt de zorgverleners die betrokken zijn bij jullie gezin bij elkaar. Ze stemmen met jullie af wat nodig is en wie wat doet.
 • In een digitale omgeving kunnen jullie alle informatie, vragenlijsten en feedback snel en makkelijk bekijken.
 • Connect2Grow legt begrijpelijk uit wat het belang van de ouder-kindrelatie is en hoe jij hen daarin kunt helpen om in hun kracht te staan.
 • De aanpak zet ook jou als professional in je kracht: je kijkt op een bredere manier naar de situatie en er is ruimte voor menselijke verbinding.
 • Veel professionals geeft het werken volgens Connect2Grow verdieping van het werk en meer werkplezier: kleine dingen kunnen al helpend zijn.
 • Connect2Grow brengt met gevalideerde vragenlijsten de ouder-kindrelatie in beeld. Daarbij worden verschillende factoren bekeken.
 • Zo weet jij als professional waarin je (aanstaande) ouders gericht kunt ondersteunen.
 • Er is vrij toegankelijk informatie over de ouder-kindrelatie en hoe je al tijdens de zwangerschap een beeld kunt krijgen van de kwaliteit daarvan.
 • Connect2Grow brengt zorgverleners die betrokken zijn bij een gezin bij elkaar.
 • Er is een digitale omgeving waarin jij met andere zorgverleners van het gezin contact kunt leggen en af kunt stemmen.
 • Connect2Grow ondersteunt de opbouw van de ouder-kindrelatie in gezinnen.
 • Zo is er voorlichting voor professionals over het signaleren van zorgbehoefte rondom ouder-kindrelatie, al tijdens de zwangerschap.
 • Het programma ondersteunt de opbouw van een lokaal netwerk, waarin professionals van verschillende disciplines met elkaar samenwerken voor een kansrijke start.
 • De toegang tot zorg voor (aanstaande) ouders wordt vergroot.
 • Connect2Grow leidt tot vroegtijdige signalering van een mogelijk zorgelijke ouder-kindrelatie, waardoor de hulp efficiënter ingezet wordt.
 • De aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en maakt gebruik van gevalideerde vragenlijsten.

Waarom is een goede ouder-kindrelatie belangrijk?

De reactie van ouders vormt de verbindingen in de hersenen.

De reactie van ouders vormt het stress-systeem en veerkracht bij stress.

De reactie van ouders helpt het kind om gevoel te leren uiten met woorden. Dat is nodig voor het kind om later keuzes te kunnen maken in gedrag.

De reactie van ouders naar het kind, vormt de hechting van het kind met de ouders. Deze hechting bepaalt hoe het kind later relaties aangaat met anderen.

Goede zorg en een goede ouder-kindrelatie vormen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een kind. De uitkomsten hiervan, zijn ook van invloed op de gezondheid op volwassen leeftijd.

Connect2Grow bestaat uit: